startmotorer

Startmotorer

Vi säljer startmotorer till samtliga på marknaden förekommande fordon. Vi har reservdelar till personbilar, lastbilar, bussar och truckar, men vi har även många reservdelar till trädgårdsmaskiner, gräsklippare och båtmotorer. Vi är en auktoriserad distributör av original generatorer från Mitsubishi, Prestolite och Valeo. Vi saluför också Bosch, Denso och vårt eget kvalitetsmärke VH Electric. Vi säljer även reservdelar till startmotorer för dig, som vill renovera själv.

Vi har varit i branschen i över 45 år och har under dessa år utvecklat den specialistkompetens som företaget idag är känt för. Ibland behövs ett specialaggregat omgående och då har vi möjlighet att snabbt modifiera ett befintligt aggregat på lager. Vid behov har vi också möjlighet att reparera ert gamla aggregat.

Startmotorn är en viktig del av bilen

Ett fordon startas av många olika komponenter där en av de viktigaste är själva startmotorn. Som namnet antyder är startmotorn den del av motorn som får saker att gå. Den svänger i gång förbränningsmotorn genom en särskild koppling. Efter det att startmotorn har gett upphov till den första kraftkällan, fortsätter motorn att fungera med egen kraft. Startmotorn omvandlar elektrisk energi från batteriet till mekanisk energi för att starta upp motorn, dvs omvänt mot generatorn. En startmotor är den enhet som driver runt motorn i startögonblicket. Är din startmotor sönder så blir fordonet svårstartat. En startmotor är en mycket stark elmotor som hämtar sin kraft från fordonets batteri. Är ditt batteri för dåligt så kan inte startmotorn starta fordonet.

En startmotor har på ovansidan en solenoid. Denna har till uppgift att kontrollera att kugghjulet i startmotorns framdel kopplas till (skjuts framåt) mot motorns svänghjul. När motorn startat så drar solenoiden tillbaka kugghjulet från svänghjulet.

På moderna bilar finns det idag ofta en start & stopp funktion. Detta innebär att när bilen står stilla så stängs motorn av automatiskt. Den startar igen när man trycker på gasen och vill köra vidare. Ur miljösynpunkt är det en mycket bra funktion, men den ställer större krav på batteri och startmotor.

Olika typer av startmotorer

 • Direktdrift (DD)
 • Reduktion av planetväxlar (PLGR)
 • Reduktion av offset växlar (OSGR)
 • Reduktionsväxel
 • Permanent reduktion av magnetväxel (PMGR)
 • Permanent magnet direktdrift (PMDD)
 • KB-startmotor
 • GM-startmotor
 • Dynamo starter
 • CAV

Felsökning av startmotor

Det vanligaste felet när en startmotor inte fungerar som den skall, är helt enkelt att batteriet håller för låg spänning och inte orkar dra runt startmotorn.

Ett fel som då kan uppstå, är att ankaret bara rör sig en liten bit och blir hängande mitt emellan två magnetfält. Då kan ett slag på starmotorn hjälpa för stunden om ankaret hamnar i rätt läge igen och batteriet fått någon minut på sig att återhämta sig för ytterligare ett startförsök. Men troligen har man nu fått en trasig startmotor. Detta beror på att de flesta startmotorer har permanentmagneter limmade på insidan av elmotorhuset, som lätt kan ta skada eller lossna i limningen av slag eller knackningar.

Slå eller knacka ALDRIG på en startmotor.

Gör en noggrann felsökning enligt nedan, för att konstatera om det verkligen är i startmotorn som felet ligger.

Observera även att en startmotor inte får köras mer än max 5-10 sekunder åt gången, därefter måste den tillåtas att svalna. Upprepade startförsök kommer att leda till att temperaturen inne i startmotorn blir för hög, med följd att startmotorn brinner upp.

 • Kontrollera att dess ledningar är korrekt kopplade till batteriet. Om kopplingen är korrekt, slå på ljus eller ljud. Svagt ljus eller lågt ljud indikerar på ett urladdat batteri.

Hos dedikerade verkstäder kan startmotorn diagnostiseras på en provbänk. Experterna kommer då först att kontrollera särskilt nödvändiga element för drift och sedan börja diagnostisera startmotorn med deras testutrustning.

Tecken på fel

 • Konstiga ljud under körning
 • Startmotorn startar inte när du vrider nyckeln i tändningslåset
 • Startmotorn stänger inte av sig efter motorn startas

Vanliga fel

 • Slitage på bussningarna
 • Armaturerna slutar fungera som de ska
 • Igentäppning av kommutatorn eller bussningarna
 • Slitage på drivkuggarna eller svänghjulet
 • Brott på anslutningskablarna
 • Sprickor i höljet
 • Brännande på kommutatorn
 • Slitage på axellagret
 • Oxidation på startmotorns terminaler och batteripoler
 • Urladdat batteri

Hos oss hittar ni startmotorer för alla typer av fordon

Startmotor och dess delar

Sprängskiss av en startmotor

 1. Ankare
 2.  Kolhållare
 3. Fälthus
 4. Solenoid/magnet
 5. Växel
 6. Drev

En startmotor är den enhet som driver runt motorn i startögonblicket. Efter det att startmotorn har gett upphov till den första kraftkällan, fortsätter motorn att fungera med egen kraft. Startmotorn omvandlar elektrisk energi från bilbatteriet till mekanisk energi för att starta upp motorn.

En startmotor måste vara anpassad till fordonets ström- och kraftbehov.

Är din startmotor sönder driver den inte runt motorn i startögonblicket och då startar inte bilen.

Att byta startmotor bör utföras av en verkstad. Det skapas hög spänning och temperatur som kan skada bilens elsystem eller bränna startmotorn. Därför bör detta arbete utföras av proffs. En elektriker kan oftast hitta felet mycket snabbt och utföra nödvändig reparation.