Generator

Generatorer

Vi säljer generatorer till samtliga på marknaden förekommande fordon. Vi har reservdelar till personbilar, lastbilar, bussar och truckar, men vi har även många reservdelar till trädgårdsmaskiner, gräsklippare och båtmotorer. Vi är en auktoriserad distributör av original generatorer från Mitsubishi, Prestolite och Valeo. Vi saluför också Bosch, Denso och vårt eget kvalitetsmärke VH Electric. Vi säljer även reservdelar till generatorer för dig, som vill renovera själv.

Vi har varit i branschen i över 45 år och har under dessa år utvecklat den specialistkompetens som företaget idag är känt för. Ibland behövs ett specialaggregat omgående och då har vi möjlighet att snabbt modifiera ett befintligt aggregat på lager. Vid behov har vi också möjlighet att reparera ert gamla aggregat.

Vi säljer enbart generatorer av bästa kvalitét från välkända märken och de flesta generatorer levereras med passande fläkt- och remskiva.

Olika typer av generatorer

  • Kol – De vanligaste generatorerna. I denna typ av enheter är matarlindningen monterad på rotoraxeln. Flödet går in till rotorn genom regulatorn.
  • Borstlös – Mindre vanliga men pålitliga och hållbara. I dessa generatorer är matarlindningen monterad direkt på en stator. Elektromotorisk kraft formas genom förändringar i den magnetiska ledningsförmågan i gapet mellan rotor och stator.


Enheterna kan skilja sig åt i storlek, relativ position av en del av deras element, kraft samt prestanda.

Bortsett från traditionella generatorer så finns det kombinerade startmotorer/generatorer. Vanligtvis är de installerade i hybridfordon eller bilar som är utrustade med “Start-Stop” system.

Skötsel och underhåll

Efter att du utfört någon form av reparationsjobb eller inspektion av en generator bör du alltid se till att kablarna är korrekt anslutna. Omvända polariteten för anslutningarna kan leda till att de likriktade dioderna och spänningsregulatorerna går sönder. Kom ihåg, om du kopplar bort generatorn från batteriet när motorn är i gång kan det skada fordonets elektriska system. Försök aldrig att kontrollera om enheten fungerar med hjälp av en gnista genom att koppla enhetens positiva terminal till bilens kaross. Försök aldrig starta en annan bil med startkablar när motorn i din bil är i gång.

Håll motorutrymmet rent. Nedsmutsning är farligt för både dess hölje och generatorn i sig och kan leda till att den eller dess elektriska kontakter rostar då de kan oxidera. Kom ihåg att skydda generatorn från stänk när du rengör motorn, exempelvis genom att täcka den med en skyddande plastpåse.

Inspektera den drivande mekanismen regelbundet. En överspänd rem eller felaktigt installerade rullar kan leda till att remskivans lager går sönder i förtid. Kom ihåg att frihjulsremskivan också är en förbrukningsvara. Bilens tillverkare specificerar livslängden på delen i ägarmanualen. Byt ut remskiva när den är slut.

Felsökning

Fel på diodbryggan, fel på spänningsregulator, trasiga eller slappa drivremmar leder nästan alltid till att batteriet inte laddas som det ska. Därför behöver du alltid kontrollera generatorn ifall bilbatteriets varningslampa konstant blinkar under körning. Om dina strålkastare är dimmade och tutan låter rasslande medan motorn är i gång kan det vara ett tecken på fel i enheten. Du kan höra ett specifikt brummande ljud under motorhuven ifall lagret slitits ut. Ett visslande ljud indikerar vanligtvis att remmen är trasig eller har fått olja på sig.

Felorsaker

Vatten eller en mix av olja och smuts som hamnar på kretskortet i diodbryggan samt om man vänder anslutningarnas polaritet, kan leda till att bryggan bränns. Omvänd polaritet är också farligt för andra delar av generatorn, inklusive spänningsregulatorn som också kan gå sönder efter en kortslutning i fordonets ledningar. Felaktigt installerade spännare samt fel i installation av remmen kan leda till att remskivan går sönder.

Vi säljer generatorer för alla typer av fordon

generatorer

Sprängskiss av en generator

  1. Fästöra
  2. Regulator
  3. Diodbrygga
  4. Lager
  5. Rotor
  6. Drev
  7. Linning
  8. Släpring

En generator drivs av den mekaniska kraften från rotationen av en vevaxel från motorn via en generatorrem (kinetisk energi omvandlas till elektrisk) och har till syfte att förse fordonets alla elförbrukare med ström samt att återladda batteriet. Detta gör en generator när motorn är i gång. I moderna bilar används vanligtvis växelströmsgenerator. Batteriet laddas av generatorn när fordonet körs och det är därför fordon som stått stilla länge ofta har urladdat batteri.

En generator måste vara anpassad till fordonets strömbehov inklusive extrautrustning.

Om generatorn slutar ladda kommer fordonet endast fungera tills batteriet är urladdat. Bilens elsystem är vanligast ett 12 volt system men en generator genererar ofta ca 14 volt.

Att byta generatorn bör utföras av en verkstad. Det skapas hög spänning som kan skada generator ganska lätt. Därför bör detta arbete utföras av proffs. En elektriker kan oftast hitta felet mycket snabbt och utföra nödvändig reparation. En generator kan sitta trångt till i motorutrymmet och man måste mäta spänningen från den nya generatorn för att försäkra sig att den laddar rätt. Laddar generatorn fel så kan man skada bilens känsliga elsystem.