bilbatteri

Batteriets livslängd

När det gäller kapaciteten på ett batteri finns det några faktorer som inverkar på livslängden

  • Ålder – ett äldre batteri har laddats och urladdats fler gånger och har därmed svårare att uppnå ursprungskapaciteten.
  • Dålig montering – ett batteri som sitter fel kan både skadas och avge onödig kapacitet.
  • Ny utrustning – monterat ytterligare utrustning? Det är viktigt att batteriet har korrekt kapacitet för den utrustning som ska drivas

När du köper batteri är det viktigt att tänka på att även om batterierna har samma utvändiga mått så kan innehållet variera. Kanske inte batteriet orkar starta motorn, även om det ser ut som det gamla batteriet.

Med åren blir batteriet gradvis sämre och det är en rekommendation att byta ut bilbatteriet efter fem till sju år.

Bilbatteri

Vi säljer batterier till samtliga på marknaden förekommande fordon. Vi har batterier till personbilar, lastbilar, bussar och truckar men vi har även många batterier till trädgårdsmaskiner, gräsklippare och båtmotorer. Vi saluför Yuasa och Bosch men kan på förfrågan ta fram i stort sett alla på marknaden efterfrågade märken.

Startbatteriet ger motorn kraft till att starta. Motorn använder batteriet vid den stund du vrider om nyckeln för att starta fordonet samt för att ge ström till utrustning som drivs av el. Under färden hjälper sedan generatorn till att ladda upp batteriet igen. Batteriet ska ha hög starteffekt, så kallad köldstartström som mäts i Ampere (A) samt ha en bra kapacitet för att räcka länge, vilket mäts i amperetimmar (Ah). Vårt klimat i Sverige kan vara mycket kallt om vintern och bilbatterier tappar en del av sin kapacitet vid sträng kyla. Det är därför viktigt att välja ett batteri av hög kvalitet som fungerar även under hårda vinterdagar.

Batterier är en färskvara och dess livslängd bestäms mycket utifrån vilken vård de får. För att bibehålla en lång livslängd så skall man se till att alltid ha ordentliga kablar och anslutningar mellan batteri och generator samt se till att underhållsladda batteriet med jämna mellanrum.

Batteriets spänning ligger för en personbil på 12 volt (V), för ett fulladdat batteri är det egentligen lite högre (12.7 V).

De flesta moderna batterier är idag slutna system som inte kräver något underhåll eller påfyllning av vatten. Den enda servicen som behövs är att du kontrollerar att anslutningarna sitter fast ordentligt. Startmotorn är kopplad mellan batteriet och motorn, den behöver en effekt på mellan 2000 Watt upp till 3500 Watt – olika fordon kräver olika effekt.

Val av batteri

Det är väldigt viktigt att veta vilken typ av batteri man ska välja när det är dags för bilbatteribyte.

Det första man behöver kontrollera är om batteriet är av typen EFB eller AGM. Om din bil är utrustad med Start/Stopp-funktion så är det denna typ som gäller. Ett EFB eller AGM-batteri kan även vara originalmonterat i äldre bilar med mycket elektronisk utrustning.

Det andra man behöver gå igenom är vilken fysisk storlek batteriet har. Batteriets mått benämns i dess totala yttermått som längd x bredd x höjd. Notera att eftersom det är batteriets totala yttermått som mäts innefattar detta även batteriets klack så väl som polhöjd.

Därefter behöver man kontrollera vilken polordning startbatteriet har. När det gäller bilbatterier benämner man polordningen 0 (-+) och polordning 1 (+-). För att kontrollera detta riktar man batteriets framsida så att polerna är vända närmast mot magen. Är pluspolen då på höger (0) eller vänster (1) sida?

SLI-batteri

Konventionella batterier som exempelvis blysyrabatterier är den vanligaste batteritypen på marknaden. Denna teknik kallas ofta SLI (Starting, Lighting, Ignition), vilket hänvisar till fordonsbatteriets huvudsakliga funktioner. De passar fordon utan start-stopp-teknik som har ett begränsat antal elektriska förbrukare.

Ett konventionellt startbatteri består av sex battericeller. En battericell, även kallad elektrodblock, består av en positiv och en negativ platsats, vilket i sin tur består av ett flertal elektroder.

En positiv elektrod består av ett aktivt material av blydioxid och ett positivt galler av blylegering. Gallerkonstruktionen ger elektroderna en stabil struktur samtidigt som det leder ström. Det aktiva materialet är nedsänkt i en elektrolyt bestående av syra och destillerat vatten.

En negativ elektrod består även den av ett aktivt material – här dock av rent bly – och ett negativt galler. Elektroder med olika polaritet hålls åtskilda av en separator. Den efterfrågade batterikapaciteten uppnås genom att parallellkoppla de individuella plattorna i cellen. Genom att seriekoppla de individuella cellerna kan man sedan uppnå de efterfrågade 12 volten.

EFB-batteri

EFB-batterier (Enhanced Flooded Battery) är en vidareutveckling av konventionella blysyrabatterier. Polyfleece-materialet som täcker den positiva plattan garanterar ett långt batteriliv. EFB-batterier har låg inre resistans och karaktäriseras av sin förmåga att hantera fler laddningscykler än ett konventionellt startbatteri, samt för sin höga laddningskapacitet.

EFB-batterier lämpar sig för strömförsörjning av fordon

  • med enklare automatiska start-stopp-system
  • utan start-stopp / med krävande körprofil (t.ex. frekvent körning i stadsmiljö)
  • utan start-stopp / med mycket utrustning

Om bilen kommer utrustad med ett EFB-batteri kan man byta ut det mot ett annat EFB-batteri. Om bilägaren är på jakt efter ännu bättre prestanda eller har en krävande körprofil med mycket stadskörning kan det dock vara värt att uppgradera till ett AGM-batteri.

AGM-batteri

Ett AGM-batteri använder sig av AGM-tekniken (Absorbent Glass Mat) och är den senaste teknologin för startbatterier. Enkelt förklarat så lämpar de sig mycket bättre för bilar med Start- & Stop funktionalitet. Den mer ingående förklaringen är att AGM-batteriet klarar av att ge startkraft om och om igen med extrema påfrestningar utan att egentligen ta mer skada än det normala slitaget. Ett AGM-batteri kan också ta emot laddning på en högre kapacitet än vanliga startbatterier. Precis som ett vanligt batteri är AGM-batteriet underhållsfritt och ingen batterivätska behöver fyllas på. Ett AGM-batteri ska däremot aldrig laddas ur helt då det kan ta större skada än ett vanligt batteri, försök att alltid ha mer än 50% kapacitet i ditt AGM-batteri för att det inte ska ta någon skada. Att ladda batteriet är inte svårare än att ladda ett vanligt startbatteri, helt enkelt samma tillvägagångssätt som vanligt.

AGM-batteriers syra/elektrolyter är innesluten i glasfibermattan mellan batteriets blyplattor, vilket gör att batteriet inte kan läcka även om batteriet tar skada. Batteriet har en extremt hög cyklingstålighet (tre gånger högre än ett vanligt batteri).

Ett AGM-batteri måste alltid bytas ut mot ett annat AGM-batteri. Om man installerar ett konventionellt batteri i ett start-stopp-fordon kommer batteriets livslängd att förkortas rejält och fordonets energihanteringssystem att begränsas.

Vi säljer bilbatteri passande alla typer av fordon

Ett batteri lagrar elektricitet för framtida bruk. Vid batteriets minuspol finns ett överskott på elektroner och vid pluspolen ett underskott. Vid användning rör sig elektronerna genom en krets, till exempel via en lampa, från minuspolen till pluspolen – den här rörelsen ger energi som får lampan att lysa. Inuti batteriet går elektronerna från plus till minus.
Det absolut lättaste sättet att ta reda på exakt vilket batteri man behöver är via batteriets referensnummer eller bilens registreringsnummer.
Svårigheter att starta bilen eller att start & stopp funktionen eller bränslevärmaren slutar fungera kan orsakas av ett svagt eller urladdat batteri. För att felsöka ett bilbatteri mäter du batteriets spänning, det gör du med en voltmätare.
I de flesta bilar är det inga problem att byta ett bilbatteri själv, men i vissa fall krävs det att det görs av en verkstad. Tänk på att när du bryter strömmen till bilen så kan vissa elektroniska system i bilen ställa sig i ett stöldskyddsläge som då kräver en kod för att starta igen eller att centrallåset låser fordonet när batteriet kopplas ifrån.